Nejčastější dotazy

Špatná kvalita tisku

Většina případů špatné kvality tisku, jako je nedostatečná ostrost nebo barva tisku není jednolitá nebo vypadá vybledlá, je způsobena jedním nebo více z následujících důvodů:

 1. Údržba tiskárny. Tiskovou hlavu je třeba často čistit pomocí čisticích karet tiskárny a dráhu podávání štítků je třeba udržovat v čistotě od prachu a jiných zbytků.
 2. Rychlost tisku. U mnoha tiskáren lze rychlost tisku upravit. Pokud je tiskárna dobře udržovaná a kvalita tisku je stále neuspokojivá, zkuste snížit rychlost tisku.
 3. Stáří tiskárny. Pokud byla tiskárna intenzivně používána, opotřebení pohyblivých částí může ovlivnit kvalitu tisku.

Tisk vybledne 

Může se stát, že tisk po chvíli vybledne. Dvě nejčastější příčiny toho jsou:

 1. Přímé vystavení slunečnímu záření po delší dobu
 2. Přes vytištěný štítek je umístěna průhledná lepicí páska nebo jiná lepicí membrána. Lepidlo na takové pásce nebo membráně může interagovat s povlakem na štítcích a způsobit, že tisk zmizí

Štítky zčernají (při použití na potravinářských výrobcích)

Lepicí etikety se běžně používají na potravinářských výrobcích v gastronomii a podobně. Pokud jsou běžné termoaktivní štítky vystaveny záření mikrovlnné trouby, vstupní štítek zčerná. Pro takové aplikace je třeba použít jiné typy štítků.

Štítky při lepení na povrch špatně přilnou 

Naše štítky a lepidla jsou navrženy tak, aby velmi dobře přilnuly k většině běžně používaných povrchů, např. kartonové přepravní krabice.

Pokud se však použijí na určité speciální povrchy, nemusí dobře přilnout. Příklady takových povrchů jsou:

 1. Mastné povrchy
 2. Voskované povrchy
 3. Některé povrchy potažené plastem

Pro tyto specializované potřeby je důležité otestovat různé typy štítků, abyste se ujistili, že používáte vhodný typ štítků a lepidel.

Role se štítky / listy se zasekávají v tiskárně 

To se může stát u jakékoli tiskárny a nejběžnější příčiny a řešení jsou:

 1. Papír není správně podán – rovný úhel a správnou stranou nahoru, viz. k použité tiskárně. To lze snadno vyřešit zatažením role a jejím správným podáváním.
 2. Lepidlo nebo jiné zbytky na dráze podávání etiketové role (válce, dráhy). Řešení může být choulostivější v závislosti na modelu tiskárny. Pokud k problému dojde, postupujte podle pokynů výrobce k čištění. Na YouTube můžete také najít užitečná videa týkající se vašeho modelu tiskárny.

 

Listy štítků A4 se netisknou správně

U štítků na listech se štítky jsou nejčastější problémy:

 1. Typ papíru nebo šablona nejsou správně nastaveny v programu pro zpracování textu
 2. Okraje nejsou správně nastaveny v programu pro zpracování textu

Při použití archů štítků A4 je samozřejmě nezbytné použít softwarovou šablonu, která odpovídá používaným archům štítků, a zajistit, aby okraje nebyly nastaveny pro jiný formát.