Špatná kvalita tisku

Ve většině případů je špatná kvalita tisku, jako např. nedostatečná ostrost, vybledlost či nerovnoměrnost barvy tisku, způsobena jedním nebo několika následujícími faktory::

 1. 1. Údržba tiskárny. Tiskovou hlavu je třeba často čistit pomocí čisticích karet tiskárny a dráhu podávání štítků je třeba udržovat v čistotě od prachu a jiných zbylých částic.
 2. Rychlost tisku. U mnoha tiskáren lze rychlost tisku upravit. Pokud je tiskárna dobře udržovaná a kvalita tisku je stále neuspokojivá, zkuste snížit rychlost tisku.
 3. Stáří tiskárny. Pokud byla tiskárna intenzivně používána, opotřebení pohyblivých částí může ovlivnit kvalitu tisku.

Tisk vybledne

Může se stát, že tisk časem vybledne. Dvě nejčastější příčiny tohoto jevu jsou:

 1. Přímé vystavení slunečnímu záření po delší dobu
 2. Přes vytištěný štítek je umístěna průhledná lepicí páska nebo jiná lepicí membrána. Lepidlo na takové pásce nebo membráně může interagovat s povlakem na štítcích a způsobit, že tisk zmizí

Štítky zčernají (při použití na potravinářských výrobcích)

Lepicí etikety se běžně používají na potravinářských výrobcích v gastronomii a podobně. Pokud jsou běžné termoaktivní štítky vystaveny záření mikrovlnné trouby, vstupní štítek zčerná. Pro takové aplikace je třeba použít jiné typy štítků.

Štítky při lepení na povrch špatně přilnou

Naše štítky a lepidla jsou navrženy tak, aby velmi dobře přilnuly k většině běžně používaných povrchů, např. kartonové přepravní krabice.

Pokud se však použijí na určité speciální povrchy, nemusí dobře přilnout. Příklady takových povrchů jsou:

 1. Mastné povrchy
 2. Voskované povrchy
 3. Některé povrchy potažené plastem

Pro tyto specifické potřeby je důležité vyzkoušet různé typy štítků, abyste zjistili, jaký typ štítků a lepidel je zde vhodný.

Role se štítky / listy se zasekávají v tiskárně

To se může stát u jakékoli tiskárny a nejběžnější příčiny a řešení jsou:

 1. Papír není správně podán – v rovném úhlu a správnou stranou nahoru, viz text o použité tiskárně. To lze snadno vyřešit zatažením role a jejím správným podáváním.
 2. Na dráze podávání etiketové role (válci, dráhách) je lepidlo nebo jiné zbytky částic. Řešení může být náročnější a záleží na modelu tiskárny. Pokud k problému dojde, postupujte podle pokynů výrobce k čištění. Na YouTube můžete také najít užitečná videa týkající se vašeho modelu tiskárny.

Listy štítků A4 se netisknou správně

U štítků na listech se štítky jsou nejčastější problémy:

 1. Typ papíru nebo šablona nejsou správně nastaveny v programu pro zpracování textu
 2. Okraje nejsou správně nastaveny v programu pro zpracování textu

Při použití archů štítků A4 je samozřejmě nezbytné použít softwarovou šablonu, která odpovídá používaným archům štítků, a zajistit, aby okraje nebyly nastaveny pro jiný formát.